Мэдээ, мэдээлэл

     ДОРНОД, ӨМНӨГОВЬ, ТӨВ АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТАТВАРЫН УЛСЫН (АХЛАХ) БАЙЦААГЧДАД МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     2017-06-05 9:16:00 AM

     ТЕГ-ын даргын 2017 оны А/11 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Монголын татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн сургалт хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Татварын Ерөнхий дэлгэрэнгүй

       Чиглүүлэх сургалт эхэллээ

       2017-03-31 3:23:00 PM

       ТЕГ-ын Сургалтын төвөөс татварын албанд ажиллаж байгаа татварын ажилтан, хураагч нарт зориулсан цахим болон танхимын чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна.Сургалтаар дэлгэрэнгүй

       Цахим сургалтын систем

       ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

       ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ