Мэдээ, мэлээлэл

   ДОРНОД, ӨМНӨГОВЬ, ТӨВ АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТАТВАРЫН УЛСЫН (АХЛАХ) БАЙЦААГЧДАД МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

   2017-06-05 9:16:00 AM

   ТЕГ-ын даргын 2017 оны А/11 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Монголын татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн сургалт хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Татварын Ерөнхий дэлгэрэнгүй

     Чиглүүлэх сургалт эхэллээ

     2017-03-31 3:23:00 PM

     ТЕГ-ын Сургалтын төвөөс татварын албанд ажиллаж байгаа татварын ажилтан, хураагч нарт зориулсан цахим болон танхимын чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна.Сургалтаар дэлгэрэнгүй

       Бидний тухай

       2017-03-31 3:04:00 PM

       Улсын албан татварын ерөнхий газрын даргын 1993 оны 9-р сарын 24-ний өдрийн 52-р тушаалаар Улсын татварын ерөнхий газарт Сургалтын төв дэлгэрэнгүй