Мэдээ, мэдээлэл

     “ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ҮР ДҮН” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

     2019-12-03 10:57:00 AM

     Монгол Улсын Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, МУИС-ийн Бизнесийн сургуульхамтран “ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ҮР ДҮН” дэлгэрэнгүй

       “ТАТВАРЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ” БОЛЛОО .

       2018-11-03 8:40:00 AM

       Татварын Ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Монголын Татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн Сургалт хөгжлийн хөтөлбөрт тусгасан “Татварын албаны дэлгэрэнгүй

       Цахим сургалтын систем

       ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

       ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ