Мэдээ, мэдээлэл

     УЛААНБААТАР ХОТЫН “ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

     2018-07-02 8:59:00 AM

     Татварын албанд ажиллаж, эхлэж байгаа албан хаагчийг татварын талаархи мэдлэгийг шат дараалласан байдлаар олгох зорилгоор дараахь шатлалаар “Татварын улсын байцаагчийн дэлгэрэнгүй

       Татварын улсын ахлах байцаагч нар “Багаар ажиллах чадвар ба Манлайлал” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

       2018-04-26 3:50:00 PM

       Монгол Улсын Татварын албаны 2018 оны “Чадварлаг, хариуцлагатай албан хаагч, чанар, хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ” зорилт, “Монголын татварын албаны ажилтан, албан дэлгэрэнгүй

         “Миний оролцоо - Монголын татварын албаны хөгжилд” шилдэг эссэ, илтгэл шалгаруулах уралдааны дүн гарлаа

         2017-10-27 12:34:00 PM

         Татварын албанд өөрийн мэдлэг, ур чадвараа дайчлан ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчдаас дэвшүүлсэн татварын албаны үйл ажиллагаатай холбоотой, хэрэгжих боломжтой дэлгэрэнгүй

         Цахим сургалтын систем

         ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

         ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ